Smart Maic - ново смарт решение за енергиен мониторинг
нови_продукти_смарт_мейк

„Смарт Хоум Сис“ стана дистрибутор на марката SMART MAIC, със Словашки произход. Продуктите са подходящи както за битови клиенти, така и за големи производства с измерване на токове до 2000А. Другото основно предимство на SMART MAIC , е че измерването на тока се осъществява двупосочно, което прави продуктите подходящи за мониторинг и при налични фотоволтаични системи.

Смарт елекромери

Електромерите са с изключително висок клас на точност. Продуктите с марка Smart Maic ви предоставят мониторинг с пълна информация относно ток, вода, газ и отопление. Могат да съхраняват данни без да използват интернет връзка. Осигуряват отделно двупосочно измерване на изразходената и генерираната енергия. При нас можете да откриете електромери до 100А (монофазен, трифазен) , до 300А , до 600А, както и модели за големи токове и натоварени линии – до 1000А и до 2000А.

За натоварени линии
WiFi импулсен измервател

Универсалният смарт импулсен измервател D105 работи с WiFi и позволява измерване на потреблението от водомери, газ, електромери и други, оборудвани с импулсни изходи. Свържете външни сензори за измерване на температура, влажност, налягане, CO2, вятър, слънце, радиация, TDS, pH и др. С вграденото реле можете да организирате автоматизацията с условия.

Универсалният импулсен измервател в разширената си версия може да отчита работното време в работни часове. Разширеният продукт служи и като топломер за отчитане на количеството произведена или консумирана топлина в затворени системи за топлоснабдяване в апартаменти, вили, предприятия и други помещения.

 Газ, вода, отопление – в импулсните измерватели са интегрирани много разходомери за различни ресурси от други производители, които са оборудвани с импулсен изход.

Температура – температурата се измерва в пет точки. Могат да се свържат до пет 1-Wire цифрови датчика DS18b20.

   Влажност – универсалният сензор DHT22 може да измерва относителната влажност и температура.

Налягане – към универсален импулсен измервател могат да се свържат всякакви аналогови датчици за налягане, вода, газ и въздух.

Въглероден диоксид CO2– мониторинг на въглероден диоксид CO2 и автоматично активиране на вентилацията при превишаване на допустимото ниво.

Вятър – към универсалния импулсен измервател могат да се свържат датчици за измерване на скорост и посока на вятъра.

Радиация – общ радиационния гама – фон, който отчита в реално време и ви е винаги под ръка.

TDS и pH – в системите за пречистване на вода, аквариуми или плувни басейни могат да се измерват нивата на TDS соли и общото pH.

Смарт мониторинг – измервай, анализирай, подобрявай и контролирай

Всички ресурси се управляват много лесно и бързо с един интерфейс. Имате табло за визуализация на данни, с което ще ви бъде много удобно да сравнявате вашите измервания. Получавате и безплатен облачен сървър, в който ще се съхраняват вашите данни. Продуктите обновяват данни за най-много една минута. Можете да управлявате натоварването от разстояние. Електромерите работят с API инструменти за разработчици и MQTT клиентски интерфейс.

Смарт решения

Универсалност

Електромерите представят информацията  за потреблението на електроенергия във визуална форма, която е много удобна за разбиране, сравняване и анализиране.

Продуктовата линия разполага с  енергомонитори за непрекъснато измерване на параметрите на електрическата мрежа и потреблението на електроенергия, универсални импулсни измервателни уреди за измерване на потреблението на вода, газ и топлина, датчици за температура, влажност, налягане, скорост на вятъра, както и  измервателни уреди за качество на водата и много други датчици.

Визуализация

За да анализирате и визуализирате данни, използвайте облачното уеб приложение smart-MAIC Dashboard на своя телефон, таблет или компютър в стандартен интернет браузър за  Windows, Android и iOS. На разположение на потребителят е гъвкава настройка на джаджи, индикатори и графики, голям брой табла и свързани устройства към един акаунт.

Лесни настройки за работа

Настройването е много лесно и отнема само няколко минути. С включването си устройството е достъпно като Wi-Fi точка за достъп. След като бъде инсталирано ще започне да преобразува измерваните параметри в информация, която ще се изпраща чрез безжична Wi-Fi или GSM връзка към облачния сървър за данни.

Не са необходими специални настройки за работа, устройството се свързва самостоятелно към сървъра за данни, за да обменя информация.
Всички устройства се предлагат в универсален корпус с възможност за монтиране на DIN-шина. За управление на външното натоварване във всяко устройство е предвидено реле със „сух контакт“.

Специални предложения за нови потребители

Ще получите достъп до облачния сървър и ще можете да преглеждате и анализирате данните, които се запазват във вашата история чрез уеб приложението smart-MAIC Dashboard. Приложението е достъпно за Windows, Android и iOS.
Пълната функционалност на безплатната версия за домашни потребители ще ви позволи да работите с две устройства на две табла. ПРОФИ и БИЗНЕС абонаментите ще ви осигурят неограничен брой табла и свързани устройства към един акаунт.

• При регистрация в smart-MAIC Dashboard се активира абонаментен план БИЗНЕС за срок от 30 дни.
• Всяка регистрация на ново smart-MAIC устройство удължава текущия абонаментен срок с още 30 дни.
*Плащането за избрания абонамент се извършва от личния ви профил след регистрация в приложението smart-MAIC Dashboard.

Абонаментни планове

ДОМАШЕН

ПРОФИ

БИЗНЕС

2 Устройства
10 Устройства
100 Устройства
2 Табла
10 Табла
100 Табла
Уведомяване за събития
Уведомяване за събития
Уведомяване за събития
Редактиране на данни
Редактиране на данни
API за сървъра

БЕЗПЛАТНО

11 € /ГОДИШНО

33 € /ГОДИШНО

Обадете ни се