Ние разработваме интерактивни панели, които визуализират процесите и спомагат за конфигуриране на настройките и контрола на системите, както и за по-лесно и по-ефикасно управление.

Ще работим с вас от началната идея и по време на развитие на интерфейса. Ще може да прегледате и промените визуализацията на софтуера преди окончателното му завършване. Операторския панел ще ви даде възможност да контролирате, наблюдавате, управлявате и анализирате процесното приложение. Потребителят ще може да изпълнява подходящите действия в отговор на системните събития. Ние ще развием вашия потребителски интерфейс, които да отговаря на специфични приложни изисквания, като правим всичко да е лесно за използване, извършване на операции и обновление.

Някои от вградените помощни инструменти за системна конфигурация, наблюдение, управление на данните в софтуерния пакет на операторския панел може да включват показване на наблюдение в реално време, база данни с история, графичен подход, аларми, записване на събитие, отдалечено наблюдение и генериране на доклади.

Смарт Хоум Сис предоставя на клиентите и партньорите ни много инженерни услуги :

–       Създаване на нови системи за управление

–       Ъпгрейд и преобразуване на съществуващи системи

–       Графични разработки и дизайн

–       Създаване на специфични системи за управление

След успешно инсталиране и интеграция на системи за автоматичен контрол, компанията предоставя поддръжка  и обучение на оператори. Инженер на компанията остава  на място по време на смените, за да помага и решава проблемите, които може да възникнат при ново оборудване или програмни промени. Такова обучение може да включва демонстрация на операциите на нов пулт за управление, помощ при входно изходни сигнали на някои аларми и тяхното точно значение, или идентифициране, къде  се намират в системата, и кога ще бъде включени или изключени. Други възможности са демонстрация работата на контролни уреди, натискане на бутони и ключове и стартиране на оборудването.

Видове системи за визуализация :

–       Среда на управление чрез визуализация на производствените процеси

–       Централизирано дигитално управление и мониторинг на всички процеси

/ производствени процеси, управление на енергийните ресурси, управление на персонала и др./

–       Децентрализирано управление по модули

/ HMI интерфейсни модули/

–       Софтуерно обезпечаване и възможности за надграждане на системи

–       Архивиране и справка на съществени показатели свързани с процесите на работа в производството

/ планиране на производството, консумирана мощност и др./

–       Интегриране със CMR и ERP системи

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ