Необходимостта от BMS (Система за сградна автоматизация)

Модерният ни начин на живот доведе до развитието на много нови системи, които макар поотделно да са създадени за наше улеснение, комбинирани в един общ проект водят до някои неудобства. Претоварването на дадена сграда с необходимите за всяка система инсталации, води до значително усложняване на общата поддръжка по време на периода на експлоатация, като се има предвид, че усложняването е и на ниво техническа поддръжка и на експлоатационно ниво. Друг фактор със съществено значение е повишената цена на цялостната кабелна мрежа. Освен всичко, след като добавим и потока от сигнали и информационни съобщения, излъчван от всяка система, се получава огромно количество информация, което потребителят е натоварен да анализира, да взема решения и да управлява. След преминаването на нововъведенията в обектите бавно, но сигурно започва да се настанява бремето от управлението на всички системи поотделно. Възниква следния въпрос: Защо трябва за се харчат сериозни средства за неща, които само ще висят по стените след две, три години. Изобщо има ли разумно решение на проблема?

Решението

Решение съществува и то произлиза от промяна на първопредставата за това, какво можем да очакваме от нашата сграда. Ако съберем различните отделни системи в една обща, наречена BMS ( Building Management System ), нещата добиват съвсем друг вид. Ако успеем да накараме сградата още от главния вход след прочитане на индивидуалната ни карта за достъп да ни идентифицира като точно определен ползвател и още преди да сме стигнали до офиса си, тя – сградата да го е подготвила с оптималните условия за работа, да е настроила работната стая на оптимална температура и осветеност, контролирайки осветителните тела, щорите и климатизацията спрямо потребителски настройки и външните атмосферни условия. Нещо повече, да поддържа тези условия постоянни по време на целия ни престой вътре без да е необходимо да предприемаме каквото и да е !

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ