Продукти за бизнес сгради

Съвременните изисквания за BMS от страна на клиентите са все по-взискателни към възможностите за контрол и управление на бизнес сградите. Нашата фирма създава интегрирани BMS решения, които позволяват цялостно намаление на разходите в зависимост от автоматизираните системи. Основните предимства  са:

Абсолютна съвместимост – KNX е съвременен отворен стандарт, използван от водещите производители в Европа.

Високо ниво на интеграция – софтуер, интегриран към всички потребителски изисквания. „Енергиен мениджмънт”, „Управление на връзките с клиенти”, Следене на работа на системите, анализиране и множество други интегрирани решения.
За коректна преценка на възможностите за автоматизация на Вашите сгради, ние Ви предлагаме предварително създаване на идейни проекти за BMS системи.

Основни системи подходящи за бизнес сгради са:

–    Енергиен мениджмънт – дистанционно отчитане на вода, ток, газ и др. по помещения
–    Автоматизирано управление на HVAC системи(Отопление, Вентилация и Климатизация)
–    Централизирано автоматично управление на осветлението – системи DALI
–    Системи за сигурност и контрол на достъпа
–    Управление на щори
–    Известителни системи
Всички продукти, които са сертифицирани под KNX могат успешно да бъдат интегрирани към системата. Работим и с множество други системи, протоколи и стандарти, като LonWorks, ModBus, BACNet.

Продукти за хотели

Съвременната ситуация в хотелиерския бизнес значително увеличи нуждата от свиване на разходите на хотелите. Високите изисквания на клиентите налагат инсталирането на множество отделни системи, които да обслужват потребностите. Всички тези системи, по отделно обаче, значително затрудняват мениджмънта и увеличават общите разходи. Ние Ви предлагаме единна система за управление, която съчетава както сградните нужди, така и мениджмънта в хотела и ресторанта. Вие може да намалите драстично разходите си !

Подходящи системи за вашия хотел са :

–    Енергиен мениджмънт – дистанционно отчитане на ток, вода, газ и топлоенергия.

–    Управление на климатици, чилър и VRF системи – автоматични времеви режими,
централизирано управление.

–    Отчитане на температурата – общи помещения, хотелски стаи, басейни
–    Системи за контрол на достъпа – централно и дистанционно управление
–    Управление на фасадно, сградно  и градинско осветление – по време, присъствие,
осветеност, режими и централно
–    Оповестяване при аларми – наводнение, пожар, СОТ и др.
–    Управление на Поливни системи, Паркинг системи, Гаражни врати и Басейни
–    Системи за ефикасност на използваната енергия – изключване на климатици и
енергийни модули за спиране на електричеството.
–    Хотелиерски софтуер и единно управление
–    Мултимедийно оборудване, IPTV и Видеонаблюдение

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ