background
Система за
енергиен мениджмънт
Намалете вредните емисии и сметката си за електроенергия

Отоплявайте се с помощта на слънчева енергия и я съхранявайте, за да я използвате за всичките ви нужди, през целия ден. Автоматично изключвайте устройствата от захранването, когато не се използват.
Ще откриете много идеи за енергоспестяване, благодарение на Loxone.

Взаимосвързаните уреди водят до максимално ефективна, енергийна система

С Loxone отоплението, охлаждането, щорите, вентилацията и дори осветлението ще работят заедно в хармония, за да сведете до минимум разходите си за електроенергия.

Спестете
енергия

Отоплението, охлаждането и щорите работят съвместно, за да ви осигурят максимална енергийна ефективност за минимални средства. Ако е твърде студено, щорите автоматично ще се вдигнат, за да използват слънчевата светлина и да се затопли помещението. Ако това не е достатъчно отоплението се активира. Когато е твърде горещо, щорите автоматично ще се спуснат, за да ви предпазят от лъчите.

Съхранете
енергия

Можете лесно да интегрирате слънчеви панели във вашата система. Събирайте електоенергия и я използвайте, когато имате нужда. Текущото потребление и производството на електроенергия ще бъдат записани чрез смарт електромер – който можете да следите директно от приложението на Loxone.

Използвайте
енергия

Ако имате електрическа кола, можете да я зареждате на място с енергията от вашите слънчеви панели. Определете времето за зареждане, стартирайте и поставете на пауза процеса на зареждане по всяко време чрез приложението на Loxone или задайте фиксирано време за зареждане, за да се възползвате от по-евтините нощни тарифи. Loxone ще обърне внимание и на общата консумация, за да ви предпази от потенциално претоварване.

background
Функции за максимално енергоспестяване

Loxone мисли за вас и за природата и поставя в основата на всяка система, пестенето на енергия.

Режим готовност

В режимът на готовност устройствата, които не са необходими и не се използват, ще бъдат автоматично изключени.

Пълно изключване

Двукратно натискане на сензорния ключ ще изключи осветлението, музиката и използваните устройства във всяка стая. Това означава, че можете да сте сигурни, че нищо случайно не е останало включено.

Статистика

Данните за вашето потребление на енергия могат да бъдат преглеждани по всяко време директно от приложението на Loxone. Това ви позволява да анализирате разходите си сами.

Отопление и охлаждане

Чрез смарт управление на вашите системи за отопление и охлаждане, Loxone може да доведе до значителни икономии на енергия. Вашата система винаги ще се опитва да постигне желаната температура по най-рентабилния начин.

Баланс

Loxone държи под наблюдение общата консумация на енергия и може да балансира потреблението й по време. Можете например, да изключите конкретни уреди, докато зареждате колата си.

Информация

Ще получавате незабавни известия, ако се изразходва енергия или е достигнат определен от вас праг. По този начин имате време за отстраняване на проблема.

Продуктите, които пестят енергия

Всички продукти на Loxone са разработени с ниска консумация на енергия. Налична е широка гама от специфични продукти за енергоспестяване и мониторинг.

Обадете ни се