УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
loxone_config13_
Смарт енергийно управление

Марката Loxone ви дава възможност за смарт управление  на енергията. Можете да разпределяте енергията в зависимост от производството, търсенето, приоритизирането, присъствието, прогнозите за времето и много други фактори. Например, ако произвеждате повече електроенергия, но не сте си вкъщи, за да я изразходвате, можете  да настроите така вашия умен дом, че да се активират електроуреди автоматично. Не сте си у дома, но имате произведена енергия, защо да не се включи бойлера и да загрее вода?

Energy-manager

Друга нова функция е възможността за определяне на приоритетно минимално зареждане за устройство. От енергията в резерв ще се зарежда устройството със зададен приоритет, докато достигне желаното ниво на зареждане.
Целите на на енергийното управление са основно: предотвратяване на претоварването и увеличаване на собственото потребление.

Управление на зареждането на електромобил
Wallbox

Loxone е единственото смарт решение в света, което може да се използва за прилагане на холистично управление на произведената от вас енергия за зареждане на електромобил. В приложението ще намерите много информация и функции, свързани с управлението. Например, много лесно можете да изберете един от петте свободно дефинируеми режима на зареждане. Не е от значение каква станция ще използвате – стига да има подходящ интерфейс, новата визуализация работи с всяко устройство, независимо от производителя.

Нови функционалности за управление на енергийните потоци

Стойностите на измервателните уреди са основата на всяка система за управление на енергията. Ето защо екипът на Loxone добавя нови функционални блокове на измервателния уред. Това се случва в нова конфигурация 13.1, с която всички енергийни потоци могат да се записват безпроблемно.

Този нов функционален блок обобщава всички стойности на измервателните уреди и, ако желаете, ги категоризира или групира. По този начин данните могат да се визуализират индивидуално в безплатното приложение на Loxone. В приложението ще намерите подробни статистически данни за текущите енергийни потоци, изчерпателна история, процент на собствена консумация, спестените разходи, както и намалените емисии на CO2. Mожете да намерите всички данни, свързани с вашето енергийно управление и да прецените какво да правите с произведената енергия- дали е достатъчна за вашето потребление, дали имате нужда от резерв или имате останала произведена енергия, която можете да продадете в мрежата.

*Освен за визуализиране на електрически потоци, функционалните блокове могат да се използват и за измерване и визуализиране на водомери, топломери и газомери.

Обадете ни се