Сградна автоматизация

Необходимост

До сега повечето инсталации в сградите са проектирани и изграждани самостоятелно от различни компании, вследствие на което няма единна среда за контрол, наблюдение и комуникация между тях. Това води до липса на цялостна представа за случващото се вътре в сградата и не дава възможност за автоматична пренастройка на останалите инсталации при регистриране на авария или изменение на условията.

Покачващата се цена на енергията и нейната консумация в съвременните сгради води до увеличаване на месечните разходи за нейната поддръжка. Инсталирането на все повече и по-сложни системи в големите сгради изисква многоброен и високо-квалифициран персонал за поддържането на различните системи. Напоследък прекарваме все повече време в затворени помещения, затова е много важно сигурността ни и комфортът в различните сгради да е постоянно на високо ниво и това да е икономически изгодно.

Същност

Сградната автоматизация по същество представлява централна система, събираща данни от всички инсталации в сградата и контролираща тяхната работа спрямо желаните потребителски параметри и  различни фактори като външните атмосферни условия, заетостта на отделните помещения, времето от денонощието и др. Нашите решения за сградна автоматизация включват пълната гама от продукти от полевото до управляващото ниво в системата за управление.

 

Възможност

С изградена сградна автоматизация потребителят наблюдава и може да контролира различните инсталации чрез единен потребителски интерфейс, достъпен и през интернет. Това дава голяма свобода на клиентите ни да се информират за състоянието на сградата и потреблението на енергия, вода и газ. Софтуерната система предоставя възможност за връзка с други системи, както и за изготвяне на различни отчети за цялата сграда, отделна нейна част или сградна инсталация.

Приложение

Приложението на сградната автоматизация не се ограничава само до офис сгради. Тя може да се използва във всеки тип сграда за различни цели, интегрираща всички инсталации или само тези с най-голямо значение за протичането на процеса или даващи най-голяма икономия на средства.

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ