ПРОЕКТ КЪЩА

 

Улесни живота си! Виж какво може да управляваш и наблюдаваш. Поръчай своя Smart Home проект за къща.

Проектът съдържа следните компоненти :

  • Анализ на текущата инфраструктура;
  • Избор на модули за автоматизация;
  • Проект за комуникационната и техническа инфраструктура;
  • Избор на апаратура за автоматизация;
  • Избор на софтуер за управление;

При допълнителни изисквания от страна на клиента, може да бъдат извършени други дейности. Възможност за изпълнение на проекта

Проекта се изготвя след предоставяне на ел. чертежи и консултация с клиента. Видовете системи и големината на имота не влияят на цената. Проектът се съгласува изцяло с възложителя.

Цена: 390 лв.

Време за изготвяне до 30 работни дни.

ЗА КОНТАКТИ ВАРНА 9010 ул. Дубровник 4 ет. 1 офис 1
GSM: 359 886 738 444
E-MAIL: info@smarthomesys.eu
https://smarthomesys.eu

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ