background
Проект апартамент
background
Проект апартамент
Улесни живота си! Виж какво може да управляваш и наблюдаваш. Поръчай своя Smart Home проект за апартамент.
Проектът съдържа следните компоненти :

При допълнителни изисквания от страна на клиента, може да бъдат извършени други дейности. Възможност за изпълнение на проекта.

Проекта се изготвя след предоставяне на ел. чертежи и консултация с клиента. Видовете системи и големината на имота не влияят на цената. Проектът се съгласува изцяло с възложителя.

Най-търсените продукти на Loxone

При допълнителни изисквания от страна на клиента, може да бъдат извършени други дейности. Възможност за изпълнение на проекта.

Проекта се изготвя след предоставяне на ел. чертежи и консултация с клиента. Видовете системи и големината на имота не влияят на цената. Проектът се съгласува изцяло с възложителя.

Най-търсените продукти на Loxone
Обадете ни се