Продукти за промишлена автоматизация

Проектиране

–  Проектиране на автоматизирани системи

–  Изготвяне на документация

 Окабеляване

–  Изграждане на кабелни трасета

–  Кабелно опроводяване

–  Kомуникационни мрежи

Полева автоматика

–  Доставка на оборудване и резервни части

–  Честотни регулатори и софтстартери

–  Сензори, вентили и задвижки, термостати

Електрически табла за управление

–  Използване на висококачествени компоненти

–  Aпаратура за електроразпределение НН

–  Aпаратура за индустриален контрол и автоматизация

–  Промишлени контролери – PLC

–  Сертификати за произход и качество

Системи за управление на котли

–   Контролиране чрез програмируем логически контролер (PLC) на котелната инсталация и автоматизирано подаване на гориво

–   Автоматичното управление на клапаните за продувка на котела

Системи за управление на системи за сгъстен въздух

–  Системите за управление се състоят от сензори и PLC

Софтуер за управление

–  Програмиране и настройка на контролери – PLC,DDC,PAC

–  Висока степен на надеждност и бързодействие

Софтуер за визуализация

–  Системи и устройства за визуализация – HMI,SCADA, Таблети

–  Потребителски ориентирана и многоезична среда

–  Аларми, рецепти, трендове и архиви

–  Нива на достъп

 Въвеждане в експлоатация

–  Пуск и настройка

–  Обучение и документация

–  Сервизни услуги

Комплексни решения за :

–       ИКТ – информационна и комуникационна инфраструктура за осигуряване на комуникацията и управлението на производствените мощности

/ комуникация с отделните модули на производството /

–       Проектиране и производство на ел.табла за автоматизация и контрол

–       Автоматизиране на електроинсталации на производствените компоненти

/мотори, помпи, кранове и др./

–       Мониторинг и сигнализация на производствените показатели

/наличности, показатели на отделните машини компоненти и др., сигнализация/

–       Централизирано и децентрализирано управление

/ възможности за работа при аварийни режими /

–       Централизирана интеграция на производствените процеси

/ интегриране на всички процеси в централна система за управление на производството /

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ