background
Смарт системи за персонални проекти
Специални задачи в търговски имоти
Марката Loxone се съобразява с нуждите на вашия уникален проект за сграда и предлага гъвкавост и разнообразие за надеждна автоматизация. Miniserver работи в основата на всеки проект. Той интелигентно оптимизира работните процеси и увеличава ефективността на сградата. Използват се лесно програмируеми средства и конфигурацията е много бърза, така че със сигурност ще успеете да осъществите бизнес плана си много преди останалите.
Част от възможностите за персонална автоматизация
Автоматично напояване на футболно игрище в зависимост от дъжда
Мониторинг и аларма в автомивка
Мониторинг и контрол на температурата в голяма месарница
Автоматично заключване на дозаторите в бензиностанция
Автоматизирана система за паркиране
Мониторинг на сървъра чрез периодична заявка с последващо телефонно обаждане, ако се установи престой /бездействие/.
Интеграция и автоматизация за цялата сграда
Loxone предлага много отворени, свободно конфигурируеми интерфейси. Целта на системата за автоматизация е да свърже цялата сграда, за да работи заедно като цялостен модул.
Интерфейси за вашите технологични нужди
Loxone има широка гама от отворени, свободно конфигурируеми интерфейси, които могат лесно да се интегрират :
Пълна мащабируемост с възможност за разширяване
С увеличаването на размера на проекта се увеличава и броят на необходимите Miniservers. Продуктът повишава капацитета и комбинира всички подзони да работят в една цялостна система. Всичко се контролира много лесно, директно през приложението на Loxone.
Ако е необходима поддръжка или разширяване, под-областите ще продължат да работят самостоятелно. Поради връзката gateway/client на Miniservers, всякакви актуализации могат да се извършват локално.