Продукти за къщи

Всеки, който притежава еднофамилна къща е затрупан ежедневно от множество текущи задачи за поддръжка. Това неизбежно е свързано с много финансов и времеви ресурс. Стремежът е за намаляване на тези разходи по различни начини. Всички те обаче, пряко или косвено зависят едни от други, както и от уреди и устройства, които изискват различни настройки и управление. За да улесним и оптимизираме тези процеси, използваме единна система за управление, с която е необходимо да изберете една настройка. Системата дава възможност да намали разходите на една къща до 50% и значително да улесни поддръжката й.

Подходящи системи за Вашата къща са :

–      Дефектно токови защити и стабилизатори на напрежението

–      Управление на системи за топла вода – соларни системи, ел. бойлери и др.

–      Енергиен мениджмънт – отчитане на ток и вода и други ресурси в реално време

–      Управление на климатици, чилър системи и VRF системи – автоматични и времеви режими

–      Отчитане на температурата – помещения, външна и басейни

–      Универсално управление – универсален софтуер за всяко мобилно устройство

–      Управление на осветление в къщата и градината – по време, присъствие, осветеност  и режими

–      Оповестяване при аларми – наводнение, пожар, СОТ и др.

–      Управление на Поливни системи, Паркинг системи, Гаражни врати и Басейни

–      Аксесоари – автоматизирани хранилки, защити от птици и животни

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ