Ние предлагаме решения за ИТ поддръжка и администрация.

Професионалната компютърна поддръжка и оказването на помощ в редица други специализирани ИТ процеси.

Отстраняваме възникналите проблеми при работата с компютърна техника и развиваме технологично вашият бизнес. Основните цели са да получите ефективна, качествена и бърза техническа поддръжка. Ние ви предлагаме :

  •   Абонаментна компютърна поддръжка
  •   Цялостни ИТ проекти
  •   Сървърни платформи
  •   BackUp стратегии
  •   Специализирани ИТ системи
  •   ERP поддръжка
  •   Поддръжка на специфичен за клиента софтуер
  •   Комуникационни решения
  •   VPN свързаност
НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ