Основаване :

Създадената в началото на 2008 г. фирма „Смарт Хоум Сис” ООД е иновативна компания в сферата на автоматизацията и системи за дома и офиса. Опита ни в търговията, монтажа, проектирането и програмирането датира от 2000г. За краткия си период на съществуване фирмата е изградила квалифициран екип от проектанти, монтажници, сервизни работници, административен персонал, мотивиран да популяризира и подобрява качеството на доставяне на продукти и услуги.

Цели :

В зараждащите се условия на интелигентни и изгодни решения, фирмата постоянно търси начини за автоматизация на високо ниво. Специалистите във фирмата преминават периодично курсове за решения за автоматизация от водещите фирми. Ръководството определя, като основна цел предоставянето на безупречни, надеждни и сигурни продукти, както и утвърждаването като сериозен бизнес партньор. Фирмата залага на качество, изпълнение в срок и използване на съвременни методи и високотехнологична апаратура.

Принципи :

Основни принципи на политиката за управление на качеството на „Смарт Хоум Сис” ООД са:

Качество – задължение на всички служители във фирмата
Управление – водеща роля на ръководството, гарант за качество на продуктите
Конкурентноспособност – обновления и инвестиции в нови технологии и нови разработки
Управление на качеството – предотвратяване на грешки със системи за предварителна тестова симулация
Лоялност към всички доставчици, партньори и клиенти
Отговорност към всички задачи
Качеството за нас е начина, по който ние работим.

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ