„Освен петрола, въглищата, ядрената енергия и алтернативната енергия има един ресурс, който все още е неусвоен – ефективността. Време е да го използваме!”  Forbes: “The fifth fuel”.

Енергията е неизменна част от нашия живот – ето защо не е никак чудно, че сметките за енергия (ток, газ и пр.) са едно от най-големите пера в бюджета на повечето от нас. Както при всички останали сметки обаче, тук също има някои похвати, с чиято помощ можете да минимизирате употребата на енергия, а оттам – да спестите част от средствата в тази посока.

Един от тези начини е централизираното използване на системите и уредите, заобикалящи вашето ежедневие. Самото полезно действие без съобразяването със потребителските нужди води до неефикасно използване на енергията. Точно поради тази причина отделните системи и уреди губят своята ефикасност и намалят общата ефективност на използваната енергия. Комбинацията от единна комуникационна среда за предаване на данни и интелигента система за управление, позволяват оптимално използване на заобикалящите Ви системи и уреди. Един от множеството примери: Разполагате със ел. бойлер и соларна система за топла вода. Единственото, което Вас ви интересува е, когато се върнете от работа да имате топла вода за къпане, но солара не винаги е загрял и Вие трябва да пускате бойлера. При централизирана система Вие ще имате винаги топла вода за часа, в който я искате и ще сте използвали максимално слънчевата енергия през деня.

Интелигентно управление позволява оптимално използване на различните системи и уреди за достигане на потребителските изисквания. Това от своя страна води до драстично намаляване на сметките !

НАЙ-НОВИ ПРОДУКТИ